Vrienden van de Honingbij

Vrienden van de Honingbij zet zich in voor de honingbij. Het is een initiatief van de NBV, de Nederlandse BijenhoudersVereniging. Wie zelf geen bijen kan of wil houden, maar ze wel een warm hart toedraagt, kan als Vriend van de Honingbij zijn of haar bijdrage leveren.

Word vriend van de honingbij

De Nederlandse Bijenhoudersvereniging komt op voor de belangen van de imker én de honingbij.
Vrienden van de Honingbij helpen bij het creëren van de betere foerageergebieden, leveren een bijdrage aan voorlichting over het belang van bijen en steunen de NBV bij het scholen van imkers.

Vrienden van de Honingbij initieert campagnes waarvoor steun wordt gevraagd.

Nederlandse BijenhoudersVereniging
Grintweg 273, 6704 AP Wageningen
vrienden@bijenhouders.nl
IBAN: NL62ABNA0539042897
KvK: 09160050

De Nederlandse BijenhoudersVereniging De NBV heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Daarmee voldoet de vereniging aan de bepalingen zoals vermeld in art. 32 van de Successiewet. Door deze status is het voor u mogelijk om via fiscaal aantrekkelijke mogelijkheden een schenking aan de NBV te doen.