Zo helpen wij de honingbij

Samen helpen wij de honingbij naar betere leefomstandigheden. Dat is hard nodig, want het gaat niet goed met de bij. Zo neemt het aantal bloemen en planten waar de bijen op vliegen steeds verder af en is er steeds minder voedsel voor bijen. Gif en intensieve landbouw vormen ook een bedreiging en staat de honingbij onder druk van een parasiet, de varroamijt. Dit beestje helpt hele bijenvolken om zeep. De honingbij heeft het zwaar, maar samen kunnen we het tij keren!
Help je mee?

Financiële bijdrage aan de Vrienden

Vrienden van de honingbij dragen bij aan:

1. Projecten ten behoeve van het verbeteren van foerageergebieden voor de honingbij. Dat kan concreet door ondersteuning bij het inzaaien van percelen. Maar pleiten voor een beter zaai- en maaibeleid bij grotere terreinbeheerders is ook nodig voor de jaarrond voedselvoorziening.

2. Campagnes en voorlichting over de honingbij en solitair levende bijensoorten. Dat is nodig om mensen ervan bewust te maken dat deze bestuivende insecten van groot belang zijn voor instandhouding van de biodiversiteit in de natuur en de productie van ons dagelijks voedsel.

3. Scholing van beginnende imkers en bijscholing van ervaren imkers is een van de kerntaken. Want het houden van bijen, het kunnen inspelen op ons grillige klimaat en rekening houden met de omstandigheden waar bijen moeten leven, vraagt de nodige kennis.

De eerste projecten en campagnes zijn in ontwikkeling en zullen binnen afzienbare tijd het licht zien. Resultaten worden op Vrienden van de Honingbij vermeld.

Eigen bijdrage aan de honingbij

Naast vriend worden kun je ook zelf een bijdrage leveren, bijvoorbeeld door:

1. Je tuin of balkon zo bij-vriendelijk mogelijk in te richten. Het zakje bijenzaad dat je ontvangt als je vriend wordt, maakt de eerste stap heel gemakkelijk. Schaf je zelf bloeiende planten aan, let dan op dat je bij-vriendelijke soorten uitzoekt.

2. Zelf imker te worden behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden. Zorg dat je goed beslagen ten ijs komt door een beginnerscursus te volgen. Rond de jaarwisseling starten de meeste cursussen waar je de beginselen leert. Aan het eind van de cursus ga je met een eigen volk naar huis. De Nederlandse BijenhoudersVereniging biedt een overzicht van het aanbod.

3. Vrijwilliger te worden voor de Vrienden van de Honingbij. Dat kan al heel eenvoudig door je in je omgeving bij familie en vrienden in zetten voor een betere leefomgeving voor bijen. Om het makkelijk te maken het gedachtegoed van Vrienden van de Honingbij te verspreiden hebben we een ook Facebook pagina.